logo

Mandag-torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:30

+45 70 20 19 11

CHB: Hotel kølebaffel

 • Kølebaffel til hotelværelser
 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsarmatur til installering over gangareal
 • Forskellige størrelser, som passer til køle- og luftmængdebehovet
 • Velegnet til hotelværelser, hvor der stilles høje krav til komfort og lydsvag drift
 • Boost-ventilator til at øge enhedens køle- og varmekapacitet.
 • Egnet til både renoveringsprojekter og nybyggeri
 • Hurtig reaktion på køle-/varmebehov via øget luftmængde gennem coilen
 • Effektiv blanding af tilluft og rummets luft
 • Øget vandkapacitet for enheden på 50-80 % ved både køling og opvarmning, afhængigt af brugsstedet
 • Nem adgang til eftermontering og vedligeholdelse af ventilator uden afmontering af coilen
 • Krav om adgangslem i loftet ved siden af returluftsristen
 • Flere reguleringsmuligheder
 • Rumregulator

Tekniske data:
CHB Teknisk datablad

Yderligere dokumentation:
Halton hjemmeside