logo

Mandag-torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:30

+45 70 20 19 11

STOTV-SP: Special styretavle for overtryksventilation

  • Special styretavle for OTV
  • Laves på ordrespecifikke sager

Styretavler for OTV udføres efter følgende:     

  • DS/EN 61439-2:2011, Lavspændingstavler – Del 2: Effektfordelingstavler
  • DS/EN 60204-1/A1:2009, Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav
  • DBI retningslinje 027, Brandventilationsanlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse
  • DBI retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg
  • CE mærket iht. lavspændingsdirektivet 2006/95/EF